da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Sydgrønland får CSR-besøg

CSR Greenlands sekretariat holder normalt til i Nuuk, men tilstræber hvert år at besøge flere steder på kysten. I september er turen kommet til et besøg i Sydgrønland - og bor du på de kanter, kan du stadig nå at booke et møde med sekretariatsleder Lotte Frank Kirkegaard.

Tele-Post donerer computere til Kofoeds Skole

Snart vil brugerne af det nyåbnede værested Kofoeds Skole i Nuuk kunne skrive jobansøgninger, blive undervist og lignende på computere. Tele-Post har doneret ti computere og ti mobiltelefoner til værestedet, som virksomheden ser et stort potentiale i.

Toyota og regnskoven

Mens mange store virksomheder i efterhånden mange år har arbejdet hver især med bæredygtighed og social ansvarlighed gennem miljøpolitik, integration og lignende, så er trenden nu at der opstår flere og flere partnerskaber på tværs af virksomheder, organisationer, myndigheder og så videre. Ud fra devisen om, at sammen løfter vi mere, så bliver det stadigt mere almindeligt, at fx store internationale koncerner går sammen med NGO’er om konkrete og ambitiøse projekter.

Rapportering på plads

Når man som virksomhed tilslutter sig det verdensomspændende CSR-initiativ,  FNs Global Compact, så forpligter man sig til både at arbejde med organisationens ti principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption, og til at rapportere om det. Det skal ske i de såkaldte COP-rapporteringer (Communication On Progress), og Air Greenland har netop offentliggjort sin rapport for 2015 på Global Compacts hjemmeside.

Ros for nordisk netværksmøde

Da CSR Greenland i april var vært for det halvårlige møde i FNs Global Compacts nordiske netværk, blev der talt om bæredygtige partnerskaber og samarbejdsprojekter på tværs af sektorer, og derudover fik deltagerne mulighed for at opleve isfjelde, slædehunde og nordlys. Møderne i netværket afholdes som nævnt hvert halve år, for første gang i Grønland.

Bedre praktikforberedelse i Paamiut

Før folkeskoleeleverne skal i erhvervspraktik, gennemgår de et forløb på skolen Atuarfik Tuiisaq, hvor de lærer at skrive deres CV, og de finder informationer om lokale virksomheder. Eleverne bliver  bedt om at forberede spørgsmål til de virksomheder, de kunne tænke sig at komme i praktik hos, og spørgsmålene får de lejlighed til at stille til repræsentanter fra virksomhederne ved en ”uddannelsesmesse”, der bliver holdt i byens forsamlingshus inden praktikken. 

Succes med skoleprojektet i Sisimiut

Eleverne er langt mere forberedte og parate til at komme i praktik, end tidligere år. Flere gange i det forløbne skoleår har 8. og 9.-klasserne på Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut haft besøg af byens virksomheder, der har fortalt om vigtigheden af at møde til tiden, passe sit arbejde hver dag og også om forskellige uddannelsesmuligheder i erhvervslivet.

Lettere adgang til elbils-ladere

Miljømæssigt er el- og hybridbiler langt at foretrække frem for traditionelle diesel- og benzindrevne biler. Derfor ønsker Grønlands Selvstyre også, at flere med tiden går over til elbiler, men en af barriererne er, at det kan være svært at få bilen ladet op, hvis man bor i etage-byggeri.

Elever på virksomhedsbesøg i Aasiaat

Torsdag den 9. juni var ikke en helt almindelig skoledag for 9. klasse på Gammeqarfik-skolen i Aasiaat. Dagen blev brugt på besøg hos GrønlandsBANKEN og hos Sømandshjemmet. Sidstnævnte sted blev eleverne delt i to hold, der skiftedes til at gøre rent på et værelse og lave lagkager i køkkenet.

Spild gør alle fattigere

”Spild gør alle fattigere. Jeg er glad for, at en ny stærk alliance mellem offentlige og private aktører vil levere et effektivt redskab til at håndtere den globale madspildsudfordring. Den nye standard vil reducere de økonomiske tab for både forbrugere og industri, lette presset på vores naturressourcer og bidrage til opfyldelsen af de ambitiøse målsætninger i SDG’erne (FN’s bæredygtighedsmål, red.).

Kan virksomheder redde verden?

I stadigt højere grad engagerer virksomhederne sig i de lokalområder, hvor de driver forretning. Dette sker ikke mindst på internationalt plan, hvor de store koncerner investerer i udviklingsarbejde, humanitært arbejde og hjælp til økonomisk vækst. Men kan virksomhederne redde verden? Er det overhovedet deres opgave? og kan de tjene penge samtidig?

Flere ud af passiv forsørgelse

Den 1. juli 2016 lyder startskuddet til en reform af førtidspensionsordningen i Grønland. Reformen betyder, at alle kommende ansøgere til førtidspension skal igennem et afklaringsforløb for at finde ud af, om de er i stand til at have et arbejde, evt på særlige vilkår, og dermed bidrage til at forsøge sig selv. Og i løbet af en femårig periode skal kommunerne desuden have gennemført en revurdering af alle de nuværende omkring 2500 førtidspensionister her i landet med samme formål.
RSS
First 567891011121314 Last

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud