da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Velkommen Iserit A/S

Published on 18. maj 2017

Velkommen Iserit A/S

Iserit A/S fortæller om deres CSR

Iserit A/S forretningsområde – administration af kommunens lejeboliger – samt løsning af andre relaterede opgaver (f.eks. vedligeholdelse af kommunens øvrige boliger, skoler, dag- og døgninstitutioner m.v.) betragter vi som vigtige bidrag til løsningen af hovedstadskommunens samlede sociale ansvar.

En række af selskabets opgaver løses i nært samarbejde med kommunens sociale myndigheder, herunder ydelsen af boligsikring, tildeling af sociale boliger m.v. Vi orienterer kommunen om lejere som er kommet i vanskeligheder med deres lejebetaling med henblik på evt. iværksættelse af proaktiv offentlig hjælp.

Mange af kommunens borgere er Iserit A/S lejere og ved at tilbyde disse trygge boligrammer bidrager vi til etableringen af et godt grundlag for disse borgeres deltagelse i samfundslivet.

En af flere veje hertil er beboerdemokratiet i de enkelte boligafdelinger hvor lejernes tilbydes en mulighed for aktiv deltagelse i og indflydelse på forhold vedrørende det boligområde hvori de bor.

Iserit A/S arbejder for at være et økonomisk og miljømæssig bæredygtigt boligselskab hvor nuværende og kommende generationers behov for gode boliger til en rimelig husleje findes og (og tilvejebringes). Via administration af ventelisterne bidrager vi bl.a. med information om områder med boligmangel og områder med boligoverskud.

Iserit A/S arbejder aktivt og målrettet for at bidrage med attraktive arbejdspladser, hvor de af kommunens borgere som er medarbejdere hos Iserit A/S, trives og sikres tryghed og udvikling gennem fokus på faglig kompetence, sikkerhed, arbejdsmiljø og efteruddannelse. 

Vi er bevidste om at vi via vores samarbejde med forskellige håndværkere og leverandører bidrager til at skabe lokale arbejdspladser. Vi søger – via prækvalifikation - samarbejde med leverandører som selv løfter et ansvar for samfundet (f.eks. ikke har gæld til det offentlige).

På baggrund af dette ansvar overfor samfundet er der taget beslutning om medlemskab af CSR Greenland.


Vi håber at vi ved et medlemskab af CSR Greenland og et samarbejde med andre virksomheder kan stå stærkere i relation til løsningen af ovenstående opgaver.

Comments (0)Number of views (1872)

Author: CSR Greenland

Categories: Dansk, Greenladic

Tags:

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud