da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Hvordan CSR Greenland er med til at skabe Shared Value

Published on 15. maj 2017

Hvordan CSR Greenland er med til at skabe Shared Value

Opgave skrevet til "CSR & Sustainability Leader 2017" kurset af Ivinnguaq Kristiansen

”Virksomheder kan kun få succes, hvis samfundet udvikler sig positivt. Samtidig har et samfund brug for succesfulde virksomheder for at sikre vækst og udvikling. Med andre ord handler CSR om, at løfte i flok til gavn for alle.”
Citatet er grundfortællingen for CSR Greenlands arbejde I Grønland. CSR Greenland “yder” netværk og skaber fundament til, at de offentlige institutioner og virksomheder har et grobund for partnerskaber. Organisationens fokusområder, som er uddannelse, sundhed, miljø og ansvarlige indkøb, er hvad man samarbejder om indenfor netværk og partnerskaber. Derfor er det indenfor disse felter CSR Greenland kan skabe shared value for samfundet.

Uddannelse
Én af det store samfundsmæssige udfordringer I Grønland er, at der ikke er nok højt uddannet lokalt arbejdskraft. Det betyder oftest at, der skal tilkaldes udenlandsk arbejdskraft, som er dyrt for samfundet. Ikke nok med at, det store geografiske afstande mellem byer og bygder, gør det svært for det unge, at tage ud og få sig en uddannelse – visser talene at, alt for få unge gennemfører eller kommer videre fra folkeskolen. Fra samfundsøkonomisk perspektiv betyder det, at mange unge skal forsørges offentligt eller forsøges genaktiveret – som også er dyrt.
Virksomhederne er afhængige af, den lokale arbejdskraft for at få succes.
CSR Greenland har et udviklingsmål inden for uddannelse, der hedder “CSR Greenland skal medvirke til, at mange flere unge tager en uddannelse”. Skoleprojektet “Virksomhederne ud I skolerne – skolerne ud I virksomhederne” er et forsøg få, at højne antallet af unge der tager en uddannelse. Så snart en ung menneske går over fra offentlig forsørgelse til at være et aktivt arbejdskraft, tjener samfundet penge på det. Dette er shared value, som CSR Greenland kan være med til at skabe, som samfundet får udbytte af.

Sundhed
”CSR Greenland skal bidrage til at hæve folkesundheden” er et udviklingsmål indenfor sundhed. Sundhed kan være sværere at håndtere, som en organisation eller en virksomhed. Det håndgribelige er fraværstallene, sund mad i kantinerne, sundhedstilbud som rabatordninger, aktiviteter i arbejdstiden osv. Det uhåndgribelige er, hvordan et menneske trives og menneskene imellem. Det er mere kompliceret at koble sundhed op til et samfundsmæssigt shared value. Hvis et menneske er sundt og trives godt, kan det give mere til en virksomhed og være med til at skabe gode resultater. I Grønland har vi kæmpe sociale problemer og en del af problemerne fylder meget virksomhederne. Virksomhederne må til tider gribe ind og fungere som ”hjælpere” eller skal skabe struktur for at håndtere sociale udfordringer i virksomheden. En indikation på at shared value er skabt gennem indsats, kan ses på om udgifterne til sundhedsvæsenet er blivet færre og om middellevetiden er blevet højere. Virksomhederne kan lave medarbejdertilfredshedsundersøgelser der indikerer større arbejdsglæde, øget velvære og mere energi og overskud. Samfundet vil få gavn af sundere og mindre syge borgere, højere effektive ansatte og bedre trivsel.

Miljø
Vores udviklingsmål er ”CSR Greenland skal arbejde for et renere miljø”. Miljø er meget bredt, men meget mere håndgribelig og nemmere at måle på - i kroner også. Det kan være energioptimering, der fører til energibesparelser, nye energivenlige teknologier, der har et bredere gavn til samfundet (shared value). Organisationens vilje til at skabe shared value ligger indenfor tankegangen om cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi skaber merværdi i stedet for at ressourcet bliver til affald. I stedet for at udtømme jordens ressourcer med stigende forbrugerpriser, genbruger man det der ellers skulle blive til affald, til et biprodukt eller andet. Cirkulær økonomi er revolutionært, fordi det bryder det gamle produktionsmetoder til omstilling til samfundsmæssigt og miljømæssigt mere nyttigt produktion. I Grønland er det meget relevant fordi, Grønland ”burde” globalt være et rent miljø. Men negative miljømæssige konsekvenser er ved at blive synlige i landet, som plastik i havet og i havdyrenes indvolde. Økonomisk lever vi af fisk og det kan blive truet, hvis forureningen fortsætter. Som eksempel også er fiskeriuindustrien begyndt at bruge mere af fisken end at smide resterne ud i igen. Den ekstra værdi er, et økonomisk gevinst til samfundet. Derfor vil mere udbredelse af cirkulær økonomi i Grønland, skabe potentielt meget shared value.

Ansvarlige indkøb

Udviklingsmålet i ’Ansvarlige indkøb’ er ”CSR Greenland skal arbejde for øget økonomisk aktivitet og beskæftigelse”.

”Grønlands Erhverv (GE) og CSR Greenland har sammen med Transparency International Greenland (TIG) iværksat Forum for Ansvarlige Indkøb, et fælles, åbent og proaktivt dialogforum mellem aktører med interesser i indkøbsområdet fra både den offentlige og private sektor såvel som civilsamfundet. Forummet skal arbejde på at finde nye løsninger, der kan skabe vækst, nyttige partnerskaber og forhåbentlig flytte os fra ‘skyttegravskrig’ til dialog og fælles løsninger.

Derudover vil forummet udarbejde en miniguide til både indkøbere og leverandører med det formål at skabe bæredygtig samhandel, der fostrer vækst i samfundet.”

I ’Forum for Ansvarlige Indkøb’ er det ikke CSR Greenland der skaber shared value for Grønland, men fungerer som et platform for forum, hvor nye løsninger og idéer kan skabes hos deltagerne.  Men målet om øget økonomisk aktivitet og beskæftigelse skal først omsættes til konkrete aktiviteter, før CSR Greenland kan være med til at skabe shared value for samfundet.

 

Igennem de aktiviteter vi har på vores fokusområder, kan vi være med til at skabe shared value for Grønland. Men CSR Greenland kan ikke alene skabe shared value, det kan vi kun sammen med det offentlige og det private virksomheder. Siden vi er et lille samfund, er det også her vi kan højst skabe et shared value for Grønland.

Comments (0)Number of views (1535)

Author: CSR Greenland

Categories: Dansk, Greenladic

Tags:

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud