da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Når økonomien kører i ring

Published on 24. november 2016

Når økonomien kører i ring

Når byggefirmaer får leveret materialer, sker det ofte på træpaller og i papkasser, som firmaerne efterfølgende skal betale for at komme af med som affald. Men flytte- og speditionsvirksomheden Usisaats direktør Hans Gerstrøm har set værdi og muligheder i netop paller og pap, der kan genanvendes.

-          Træpallerne kan knuses og findeles til træflis, som vi bruger til vores stokerfyr, der kan opvarme flere af virksomhedens store haller og på den måde sparer vi penge til olie, samtidig med at det er bedre for miljøet. Papkasserne kan også findeles til en slags pap-uld, der kan bruges til et miljørigtigt isoleringsmateriale ved fx nybyggerier, forklarede Hans Gerstrøm.

Han deltog onsdag den 23. november i CSR Greenlands årlige konference, der denne gang havde fokus på miljø og cirkulær økonomi.

Usisaats nytænkende forsøgsproduktion baseret på traditionelle affaldsmaterialer er et eksempel på cirkulær økonomi, der breder sig mange steder i verden. Hvor produktionsvirksomhederne hidtil har tænkt mest i en lineær økonomi, hvor man starter med et råstof, der forarbejdes, bruges og bortskaffes, så kommer der nu stadigt mere opmærksomhed på, at de enkelte dele af et produkt kan genbruges i andre sammenhænge og at affald kan være af værdi. Det var også temaet for konferencens to udenlandske taleres oplæg. En af dem var Stephanie Hubold, der arbejder for den internationale Ellen MacArthur Foundation. Den har til formål at udbrede kendskabet til og påvirke udviklingen hen imod en mere cirkulær økonomi hos såvel offentlige myndigheder og instanser, og private virksomheder.

-          Hvis vi fortsætter som hidtil med at producere nyt, så tømmer vi verdens lagre af råstoffer og råvarer, og da det samtidig er god økonomi i at genbruge såvel biologisk som teknologisk, så er det den rigtige vej at gå, var hendes budskab.

Det er ideen om cirkulær økonomi og om at udnytte produkterne mest muligt på alle måder, der også er tankegangen bag ”opfindelser” som fx AirBNB, hvor private kan udleje fx værelser, de ikke bruger eller hele boligen, mens de selv er på ferie.

Den anden internationale taler på konferencen var Sofia Ritzén, der er professor på Royal Institute of Technology i Stockholm og forsker i blandt andet innovation og produkt-design. Hun ser en tendens til, at bæredygtighed i stigende omfang opfattes som en forretningsmulighed mere end en hæmsko for virksomhederne.

-          Drivkrafterne er blandt andet, at virksomhederne ønsker at blive opfattet som ansvarlige, der er flere regler og mere lovgivning, kunderne efterspørger det, og råvarer bliver dyrere. Alt dette er tilsammen med til at drive en mere bæredygtig udvikling frem. Der er fokus på at mindske den negative miljøpåvirkning, og eksempler på dette er fx e-bøger, car-pooling og salg af service i stedet for produkter, sagde Sofia Ritzén.

Programmet kan ses her og oplæggene kan downloades her:

Stephanie Hubold, Sofia Ritzén, Michael Pedersen, Jakob Strøm, Peter Sperling, Lisbeth Due Schönemann-Paul, Hans Gerstrøm, Lotte Kirkegaard, Niels Mathiasen, Carsten Th. Petersen.

Der er mere inspiration om cirkulær økonomi at hente her:

http://csr.dk/cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

https://www.kth.se/search/search?l=en&q=circular+economy&cas=true
Comments (0)Number of views (2109)

Author: CSR Greenland

Categories: Uncategorized

Tags:

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud