da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Indkøbsforum så på løsninger og barrierer

Published on 29. september 2016

Indkøbsforum så på løsninger og barrierer

Hvad betyder det for det grønlandske samfund, hvis virksomhederne og det offentlige i højere grad køber varer og tjenesteydelser lokalt i stedet for at importere? Hvilke barrierer kan der være, for at dette sker og er der løsninger, der ligger lige for?

Det var emnerne, da der onsdag den 28. september blev holdt det første møde i det nyetablerede Forum for Ansvarlige Indkøb. Forummet er oprettet af CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Transparency International Greenland som en opfølgning på konferencen "Er billigst altid bedst?" i november 2015. Formålet er at samle både indkøbere fra henholdsvis den private og offentlige sektor og leverandører for at øge dialogen om, hvordan man sammen kan bidrage til øget vækst.

Thomas "Tyt" Mogensen indledte med at gennemgå økonomiske modeller for, hvilke afledte effekter, der er på samfundsøkonomien, når man handler lokalt, og derefter var der åbent for debat og kommentarer, styret af Lotte Frank Kirkegaard fra CSR Greenlands sekretariat. 

De godt 20 fremmødte kom med deres bud på både, hvilke barrierer de oplever i forhold til at både købe og sælge lokalt, og de kom med forslag til løsninger på barriererne.

Som barrierer blev der blandt andet nævnt, at der er for få produkter eller leverandører at vælge imellem, at der mangler lokale specialister på særlige områder, og at indkøberne fortsat har primært fokus på prisen i kroner og øre. Det opleves også som en barriere, at de lokale leverandører ikke kan opnå stordriftsfordele, og at vaner og holdninger ofte kan påvirke handeler.

Som mulige løsninger blev der peget på en kompetenceudvikling af indkøbere, partnerskaber mellem flere lokale leverandører og partnerskaber mellem lokale og udenlandske leverandører, mere transparens og mere dialog mellem parterne på området.

Efter det konstruktive forum-møde bliver der nedsat en styregruppe, der skal arbejde videre med inputs og debattere sig frem til en række konkrete anbefalinger, der vil blive fremlagt og diskuteret senere på året.

Comments (0)Number of views (2319)

Author: CSR Greenland

Categories: Uncategorized

Tags:

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud